Liečba posttraumatických porúch

Všetky traumou vyvolané ťažkosti je možné liečiť. Pri jednoduchých, jednorazových traumách u ľudí s dobrými pozitívnymi zdrojmi môže liečba trvať pomerne krátko a aj jednoduché terapeutické intervencie prinesú rýchly efekt. V prípade dlhodobej alebo opakujúcej sa traumatizácie, prípadne dôsledkov traumatizácie z detstva, si môže liečba vyžadovať dlhší čas, rôznorodé postupy a veľa trpezlivosti zo strany pacienta i terapeuta.

Psychiatrické lieky

Z psychiatrického hľadiska existujú psychofarmaká, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť príznaky PTSP a iných posttraumatických ťažkostí (úzkosti, depresie a pod.).

Psychoterapia pre posttraumatické poruchy

Najčastejšie sa pre PTSP odporúča psychoterapeutická liečba, ideálne u psychoterapeuta, ktorý má vzdelanie a skúsenosti s liečbou psychickej traumy.
Viaceré psychoterapeutické prístupy sú účinné v liečbe PTSP. Odporúčania odborných medzinárodných i národných organizácií uvádzajú predovšetkým výskumne podložené postupy kognitívne-behaviorálnej terapie (KBT) a EMDR (Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov; angl. Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Pozitívne efekty ukazujú aj psychoterapie z psychodynamického spektra (napr. katatýmne-imaginatívna psychoterapia (KIP), na telo orientované terapie (napr. somatické prežívanie podľa P. Levina) a iné. Účinná psychoterapia vždy predstavuje spojenie dobrého terapeutického prístupu a vzťahu, účinných metód a motivácie a úsilia človeka.

V čom spočíva psychoterapia psychickej traumy

Psychoterapia psychickej traumy by mala obsahovať jasné a zrozumiteľné vysvetlenie psychickej traumy, jej príčin, prejavov a postupov liečby (tzv. psychoedukáciu). Mala by ponúkať bezpečné a predvídateľné prostredie v rámci dohovorených hraníc. Klient by mal rozumieť postupom a mal by sa spolupodieľať na rozhodovaní o tom, akým spôsobom, akým tempom a akým smerom bude terapia prebiehať. Kým psychoterapeut je odborníkom na psychoterapiu a psychickú traumu vo všeobecnosti, klient je odborníkom na vlastný život a na to, čo jemu funguje v jeho vlastnom procese uzdravovania. Súčasťou psychoterapie traumy je fáza stabilizácie, fáza spracovávania (konfrontácie s traumou) a fáza integrácie (novej orientácie). Obsah a trvanie jednotlivých fáz sú veľmi rôznorodé.
Úspešná psychoterapia pomáha premeniť stále živé traumatické zážitky na „normálne“ spomienky a tak zanechať minulosť v minulosti. Ako pri telesnom poranení, môžu zostať jazvy, nemali by však byť príliš bolestivé na dotyk.

Zdroj: http://www.emdr-sipe.sk/psychotraumatologia-liecba.php