O nás

 

Anima o.z.  je poradenské centrum zamerané na podporu rozvoja osobnosti a duševného zdravia, pomáhajúce človeku hľadať jeho prirodzené vnútorné zdroje a silné stránky.

Je určené jednotlivcom – dospelým a deťom, ktorí takúto pomoc potrebujú.

Našou činnosťou pomáhame otvárať životné obzory človeka, podporujeme ho v jeho sebapoznávaní a sebarealizácii, pri uvedomení si svojho vlastného vnútorného potenciálu v tom, že každý človek je tvorcom svojho života.

Pomáhame ľuďom, ktorí chcú nájsť východisko z ťažkej životnej situácie, z krízy, v ktorej sa ocitli, alebo potrebujú pomôcť spracovať traumatické zážitky a z nich vyplývajúce ťažkosti. Poradenské centrum je určené všetkým ľuďom bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie.

Pri svojej práci vychádzame z hĺbky kresťanských hodnôt, morálnych a etických  zásad.

Vo svojej práci využívame:

  • jeden z najnovších psychoterapeutických smerov – systemický prístup (viac info o ňom nájdete na web stránke: www.isz.sk/pristup.htm).
  • EMDR  – psychoterapeutickú metódu a prístup zacielený na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí http://www.emdr.sk

 

Milí priatelia, milí naši priaznivci,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb nášmu občianskemu združeniu ANIMA.

Finančné príspevky získané touto formou budú použité na účel poskytovania kvalifikovanej poradenskej a terapeutickej pomoci všetkým ľuďom, ktorí takúto pomoc potrebujú.

Identifikačné údaje o prijímateľovi 2% z dane :

Obchodné meno alebo názov: ANIMA

Sídlo: Priemyselná 10,  949 05 Nitra

Identifikačné číslo/IČO: 510 927 19

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: IBAN: SK68 0900 0000 0051 5273 5973

Za všetky dary, ktoré sú vyjadrením vašej priazne a podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!