Cenník

Príspevok za individuálne sedenie, konzultáciu:

50 – 60 minút     25,- €
90 minút             35,- € 

Študenti, dôchodcovia, ZŤP a sociálne odkázaní občania, rodičia na materskej dovolenke,
si môžu po dohode uplatniť zľavu