Cenník

Príspevok za individuálne sedenie, konzultáciu 

50  minút           40,- €
90 minút             60,- € 

Študenti, dôchodcovia, ZŤP a sociálne odkázaní občania, rodičia na materskej dovolenke,
si môžu po dohode uplatniť zľavu