Mgr. Margita Kovalčíková

K profesii terapeutky ma priviedlo moje vnútorné presvedčenie, odborným a zároveň ľudským prístupom pomáhať ľuďom. Sprevádzať ľudí na ich ceste hľadania, ako riešiť ťažkú životnú situáciu, keď potrebujú pomôcť spracovať traumatické zážitky a z nich vyplývajúce ťažkosti. S rešpektom a pokorou sa snažím pristupovať ku každému človeku, každému jedinečnému ľudskému príbehu. Povzbudzuje ma každá premena bolesti na nájdenie zmyslu, objavenie a využitie vnútorných zdrojov, keď sa bolesť postupne mení na vnútorné bohatstvo…

Vyštudovala som vysokoškolské magisterské štúdium v odbore Sociálna práca so zameraním na psychologickú starostlivosť o človeka.
Absolvovala som viaceré akreditované vzdelávania:

Sociálno – poradenské:

Príprava sociálneho poradcu, Nitra (160 hodín)

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci: „Systematické vzdelávanie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby zamerané na ich kvalitu“, Žilina (150 hodín)

Rozvoj antidiskriminačných postojov a komunikačných zručností vo vzťahu k sociálne vylúčeným
jedincom, Dafné, Trenčín, Žilina (60 hodín)

Psychoterapeutické:

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii, pod lektorským vedením ISZ-MC Praha a ISZ Košice: „Umenie terapie“ (800 hodín)

Medzinárodný seminár: Naratívny prístup v psychoterapii Jerusalem Narrative Therapy Institute Israel, Praha (25 hodín)

Pracovná stáž v Psychiatrickej liečebni na Prednej hore – (200 hodín)

Arteterapeutické štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby, Terra Therapeutica (260 hodín)

Psychoterapeutický výcvik v psychotraumatológii a EMDR – úroveň I. a II. Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) Trenčín
http://www.emdr.sk/terapeuti-terapeuti.php

Výcvik The Gear Box podľa Hélénne Dellucci: Ako prispôsobiť EMDR pre psychoterapiu ľudí s komplexnou traumou a disociatívnymi poruchami

Webinár: Diagnostika a terapia disociatívnych porúch pod vedením Suzette Boon, PhD. (Holandsko) v trvaní 32 hod.

Od roku 2004 som pracovala v organizácii, zameranej na pomoc obetiam domáceho násilia, v profesii špecializovaného sociálneho poradenstva,  od roku 2007 som moje zameranie v práci s klientmi postupne rozšírila o oblasť systemickej terapie, od roku 2013 o oblasť arteterapie a od roku 2015 sa venujem aj psychotraumatológii a EMDR terapii.

Som držiteľkou európskeho certifikátu EMDR Europe Association: Accredited Practitioner in EMDR

Moje terajšie pôsobenie v terapeutickej oblasti si neustále aktuálne doplňujem seminármi a supervíziami, zameranými predovšetkým na psychotraumatológiu a EMDR.

Dôležitým zdrojom  v mojej práci a v mojom živote vôbec, je viera v Boha. V Bohu nachádzam zmysel bytia, hlbokú lásku, pokoj…  Z najhlbšieho presvedčenia pristupujem s úctou ku všetkým ľuďom akéhokoľvek náboženského vierovyznania alebo k neveriacim. 

Milujem svoju prácu aj preto, lebo príbehy ľudí ma vedú k hlbšiemu poznaniu života a zároveň samej seba. Som vďačná za to, že mi moji klienti  umožňujú  uvedomiť si, že terapia je umením, prinášajúcim stále nové pohľady bytia a života… 

Okrem svojej práce milujem svoju rodinu, prírodu, šport, cestovanie, dobrú knihu a film, vážnu hudbu, relaxujem  pri  tvorivej práci, varení, v záhrade…