Mgr. Katarína Gordus

 

Klientom v našom centre sa venujem ako psychológ.

Na fakulte humanistiky Trnavskej Univerzity som vyštudovala odbor psychológia, magisterské štúdium.

Svoju prácu beriem ako svoje povolanie, mám ju veľmi rada a snažím sa ju robiť čo najlepšie.

Po štúdiu psychológie som pracovala 8 rokov v poradenstve pre deti a mládež (CPPPaP), kde som sa venovala psychodiagnostike, poradenstvu, individuálnej a skupinovej psychoterapii detí a mladých ľudí. Popri tom som pracovala v neziskovej organizácii YMCA Nitra, kde som sa venovala tiež deťom, adolescentom a dobrovoľníkom prichádzajúcim na projekt Európskej dobrovoľníckej služby. Náplňou mojej práce bolo organizovanie voľnočasových aktivít a tréningov životných zručností, komunikácie, riešenia problémov, emocionálnej inteligencie pre deti a mladých ľudí.

V zahraničí som dva roky pracovala so starými ľuďmi s Alzheimerovou a vaskulárnou demenciou, pre ktorých som organizovala psycho-sociálne aktivity.

Pracovala som tiež 2 roky v ambulancii klinického psychológa, kde som sa venovala deťom, mladistvým a dospelým, s ktorými som pracovala hlavne poradensky a psychoterapeuticky.

V mojej práci je dôležitý jednak odborný a jednak ľudský prístup, charakterizovaný úctou k človeku a rešpekt k situácii, v ktorej sa nachádza, dôvera v klienta a v jeho schopnosť byť tvorcom svojho života.

Pri konzultáciách s klientami vychádzam hlavne zo systemického prístupu k psychoterapii, v ktorom som absolvovala dlhodobý výcvik a ktorý mi dáva do rúk nástroj ako často zmenou svojich myšlienkových „konštruktov“ môže človek formovať jeho nový náhľad a meniť svoj život.

Pri práci s klientami často objavujem aj dôležitosť spirituálneho rozmeru pri zvládaní svojich ťažkostí. Moja osobná orientácia je kresťanská, verím v živého a osobného Boha. Ak ste veriaci môže byť toto pre vás užitočná informácia, a ak nie, nech vás to neodrádza. Z môjho najhlbšieho presvedčenia pristupujem s rešpektom a láskou ku všetkým ľuďom akéhokoľvek náboženského vierovyznania alebo k neveriacim.

Som matkou dvoch malých chlapcov a materstvo je pre mňa ďalšou veľkou školou života.

Odborné znalosti

2008 – 2013 Dlhodobý 800 hodinový psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii – Umění terapie v Košiciach

2005 Psychoterapeutický kurz: Relaxačná a symbolická psychoterapia, 100 hodín, Inštitút relaxačno- symbolickej psychoterapie, Košice

2005 Kurz Rodina v procese zmeny – integrujúci prístup k rodinnej terapii, 33 hodín, Inštitút rodinnej terapie, Praha

2004 Kurz Jacobsonovej svalovej relaxácie, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

2003 Kurz Autogénny tréning I. , Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

2003 – 2004 Tréningový kurz: Rozvoj životných zručností (72h), Asociácia Zuzany Kovalíkovej

2001 Kurz pre použitie a interpretáciu psychologickej projektívnj techniky Baum test, 10h,
Person, osobné poradenstvo a psychoterapia, Košice

1998 Tréningový kurz pre konzultantov na detskej linke dôvery, UNICEF, Bratislava

Konzultácie poskytujem okrem slovenského aj v anglickom jazyku.