Články

O EMDR

O EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing (v preklade: Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov) je psychoterapeutická metóda a prístup zacielený na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí. EMDR vytvorila psychologička a výskumníčka Dr. Francine Shapiro PhD. v Palo Alto, USA v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Odvtedy EMDR pomohlo viac akoPrečítajte si viac o O EMDR[…]

O psychotraumatológii

O psychotraumatológii

Čo je psychotraumatológia Psychotraumatológia je medziodborové odvetvie poznania, ktoré sa snaží porozumieť psychickej traume – jej príčinám, prejavom, dôsledkom a možnostiam prevencie a liečby. V histórii psychoterapie sa striedali obdobia zvýšeného záujmu o psychickú traumu s obdobiami je vytesnenia na okraj záujmu, prípadne úplného popretia jej významu. V súčasnosti veda ponúka nové možnosti skúmania aPrečítajte si viac o O psychotraumatológii[…]

Liečba posttraumatických porúch

Liečba posttraumatických porúch

Všetky traumou vyvolané ťažkosti je možné liečiť. Pri jednoduchých, jednorazových traumách u ľudí s dobrými pozitívnymi zdrojmi môže liečba trvať pomerne krátko a aj jednoduché terapeutické intervencie prinesú rýchly efekt. V prípade dlhodobej alebo opakujúcej sa traumatizácie, prípadne dôsledkov traumatizácie z detstva, si môže liečba vyžadovať dlhší čas, rôznorodé postupy a veľa trpezlivosti zo stranyPrečítajte si viac o Liečba posttraumatických porúch[…]

Čo je to psychická trauma

Čo je to psychická trauma

Pôvodný význam gréckeho slova „trauma“ je rana. Pojem psychická trauma označuje zranenie psychiky, ktoré býva dôsledkom významne zaťažujúcej skúsenosti. Samotná udalosť nie je traumou, stáva sa ňou až jej dopad na človeka, ktorý ju prežil. Vo všeobecnosti udalosť pôsobí traumatizujúco, ak vážne ohrozuje zdravie alebo život človeka, či iných ľudí, ak je nečakaná, nekontrolovateľná aPrečítajte si viac o Čo je to psychická trauma[…]

Trauma, PTSP, EMDR

Trauma, PTSP, EMDR

Človek vo svojom živote môže byť vystavený zvlášť ťaživej situácií, akou je napríklad prepadnutie, znásilnenie, autonehoda, smrť blízkej osoby, vážne ochorenie, zlé zaobchádzanie, je konfrontovaný s utrpením a smrťou, je svedkom takejto situácie, je v smrteľnom ohrození, ohrození svojej integrity. Následkom toho môže vykazovať známky PTSP (posttraumatickej stresovej poruchy). PTSP sa prejavuje ako nadmerná citlivosť,Prečítajte si viac o Trauma, PTSP, EMDR[…]